Sprječavanje štetnih čimbenika na radu

U svakom poslu vrlo je važna zaštita na radu koja podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se spriječili utjecaji štetnih čimbenika radnog procesa ili okoliša na zdravstveno stanje zaposlenika. 

Čimbenici koji mogu utjecati na zdravlje zaposlenika mogu biti fizikalni, kemijski, biološki i psihološki (tjelesni i psihički napor, buka, vibracije, zračenje). Zato je vrlo važno procijeniti rizike opasnosti za nastanak ozljeda ili razvoja bolesti te u skladu s njim provesti sve potrebne mjere.

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj

Kako bi se zaštita na radu uspješno provodila, Zakon o zaštiti na radu i Pravilnik o izradi procjene opasnosti temeljni su akti za provedbu tih mjera u Republici Hrvatskoj. Naime, upravo se procjenom opasnosti uz pomoć Pravilnika utvrđuje razina rizika za nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih za rad. 

Radne hlače
Radne hlače za žaštitu na radu

Zakonom se pak propisuju odredbe o sprječavanju ozljeda nastalih pri radu, profesionalnih bolesti te odredbe o očuvanju neometanog duševnog i tjelesnog  razvoja djelatnika, zaštite žena od nepovoljnih čimbenika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje majčinstva, zaštite invalida, primjerenosti posla životnoj dobi djelatnika starije životne dobi i tako dalje. Specifični štetni čimbenici radnog procesa i okoliša regulirani su dodatnim uredbama, pravilnicima i preporukama ugrađenim u propise zaštite na radu.

Obveze poslodavca – zakonodavni okvir

Zakonske i podzakonske odredbe gore navedenog Zakona i Pravilnika obvezuju poslodavce u Republici Hrvatskoj na iduće stavke vezane uz zaštitu na radu:

  • poslodavac je odgovoran za organiziranje i provedbu zaštite na radu u svim dijelovima organizacije i u svim radnim procesima 
  • poslodavac koji zapošljava do 50 radnika te poslove može obavljati sam, ukoliko nema nijednog zaposlenog radnika s potrebnim znanjima i sposobnostima za provedbu aktivnosti vezanih uz zaštitu i prevenciju od opasnosti, štetnosti i napora
  • poslodavac koji zapošljava više od 50 radnika dužan je odrediti jednu ili više osoba za obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu sukladno broju zaposlenih
  • poslodavac koji zapošljava više od 250 radnika dužan je ustrojiti samostalnu stručnu službu za zaštitu na radu čija je zadaća praćenje stanja te koja u tu svrhu objedinjuje i usklađuje rad na poslovima provedbe tih mjera

Ukoliko poslodavac ne može samostalno obavljati te poslove, ne može ustrojiti samostalnu stručnu službu, dužan je obavljanje tih poslova ugovoriti s fizičkom ili pravnom osobnom ovlaštenom za obavljanje tih poslova.

Radna i zaštitna oprema

Zakon također propisuje i to da radnici koji rukuju radnom opremom, odnosno strojevima s povećanim rizicima poput viličara, dizalica, kotlovnica, elektroenergetskih postrojenja trebaju biti punoljetni te imati odgovarajući stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za rad koja se utvrđuje zdravstvenim pregledom. 

Radne hlače jamče udobnost i sigurnost
Ove radne hlače imaju otporan materijal

Kako bi se smanjio rizik od nezgoda na radu primjenjuje se osobna zaštitna oprema poput kacige, radih hlača, radnih odijela, zaštitnih naočala, radnih cipela, slušalica protiv buke i slično.

Procjena rizika je temelj

Temelj provođenja zaštite na radu je procjena rizika ili opasnosti na radu koju propisuje i Pravilnik. Procjena rizika tako predstavlja temeljni dokument zaštite na radu, a izrađuje se u skladu sa svjetski poznatim metodama. Procjena rizika služi za identifikaciju, specifikaciju i evaluaciju razine rizičnih pojava. 

Webinar – Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

Kada se provedu analize vrsta i razine intenziteta rizika, uz pomoć plana mjera se daju prijedlozi za primjenu osnovnih i posebnih pravila (eliminacija ili umanjivanje rizika, primjena osobne zaštitne opreme poput radnih hlača, kacige i slično). Nakon toga se daju i rokovi provedbe, osobe koje su odgovorne i u konačnici načini kontrole provedbe utvrđenih mjera.

Radne hlače jamče udobnost i sigurnost

Kao što je već ranije navedeno, upotreba zaštitne opreme vrlo je važan segment u svakom poduzeću. Uz radne cipele i zaštitnu kacigu, vrlo važan dio radne odjeće su i radne hlače za svakog radnika. S obzirom da na tržištu postoji velik broj vrsta radnih hlača, važno je odabrati one idealne za sebe pa evo i nekoliko savjeta:

  • dugi modeli – odličn su za hladne i vlažne uvjete
  • radne hlače s tregerima- dodatno štite vaša leđa
  • kratke i tzv. tri-četvrt radne hlače – odlične za toplije vrijeme i poslove kod kojih ne postoji opasnost od ozljede i ogrebotine

Osim dužine, važno je obratiti pozornost i na broj džepova koje pojedini modeli imaju, način njihova zatvaranja kao i na njihovu podesivost. Ukoliko ćete ih koristiti za različite poslove, najbolje je odabrati višenamjenske modele s džepovima na čičak, utorima za jastučiće na koljenima i slično. Također, vrlo je važan i materijal radnih hlača koji bi trebao biti otporan, udoban, topao i prozračan, a jedan od takvih materijala je pamuk.

Objave iz iste kategorije:

Scroll to Top