Osnovni uvjeti za otvaranje firme u inozemstvu

Kako bi stranac otvorio firmu u inozemstvu, odnosno Republici Hrvatskoj, on to može učiniti isključivo ako osnuje trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj ili ako želi otvoriti inozemnu podružnicu stranog društva u Republici Hrvatskoj. Registracija tvrtke traje do 10 dana, ukoliko su prethodno ispoštovane sve administrativne upute i odredbe. 

Na prvi pogled možda izgleda komplicirano, ali uz dobro informiranje i pribavljene sve potrebne papire i dokumente, proces će se učinkovito i brzo okončati.

Otvaranje firme u inozemstvu u Republici Hrvatskoj

Početni koraci u osnivanju firme u inozemstvu

Otvaranje firme u inozemstvu, u ovom slučaju Republici Hrvatskoj, sastoji se od više stvari. Kako bi stranac otvorio firmu u Republici Hrvatskoj, važno je da poduzme sljedeće korake:

 1. podnese zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem OIB-a
 2. odabere i provjeri dostupnost imena tvrtke ili društva
 3. odabere djelatnosti kojima će se firma baviti
 4. riješi pitanje sjedišta tvrtke i poslovne adrese što će ujedno služiti i kao kontaktna adresa za komunikaciju državnih tijela s tvrtkom
 5. odredi članove uprave –  direktora kao osobu koja je ovlaštena za zastupanje tvrtke
 6. pripremi dokumentaciju za javnog bilježnika (uz konzultacije s odabranim knjigovodstvenim servisom)
 7. pripremi sredstva za uplatu temeljnog kapitala (od 19 999 kuna za j.d.o.o. ili 5000 kuna za d.o.o.) uz zadužnicu za ostatak
 8. odabere banku za otvaranje poslovnog računa (uz konzultacije s odabranim knjigovodstvenim servisom)
 9. zaključi ugovor o obavljanju knjigovodstvenih poslova s tvrtkom, odnosno subjektom koji će obavljati navedene poslove

Osim klasičnim putem, stranci trgovačko društvo ili firmu mogu otvoriti i putem online prijave, no za to je potrebno zadovoljiti brojne druge uvjete. Stoga je zasada strancima puno bolje, brže i lakše prvo trgovačko društvo u Republici Hrvatskoj osnovati na klasičan način – osobnim odlascima u sve državne i institucije i ishodovanjem sve potrebne dokumentacije na taj način. 

Iznos temeljnog kapitala za otvaranje tvrtke 

Stranac u Republici Hrvatskoj može otvoriti društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) s temeljnim kapitalom u minimalnom iznosu od 20 000 kuna, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) u minimalnom iznosu od 10 kuna. Osim temeljnog kapitala, pri otvaranju tvrtke važno je računati i na troškove otvaranja tvrtke – oko 4200 kuna za d.o.o. i oko 1000 kuna za j.d.o.o.

Otvaranje firme u inozemstvu

Dodatni troškovi

Osim minimalnog kapitala koji je potrebno uplatiti prilikom registriranja i osnivanja društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), potrebno je izdvojiti novac i za iduće stavke:

 • sudska pristojba za prijavu
 • upis društva u Narodnim novinama 
 • pristojba Državnog zavoda za statistiku 
 • usluge javnog bilježnika  

Kod osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o), uz temeljni kapital, plaća se i:

 • javni bilježnik 
 • sudska pristojba za prijavu 
 • izrada pečata 
 • pristojba Državnog zavoda za statistiku 

Ishodovanje dozvole za rad i boravak u Republici Hrvatskoj

Kako bi počeo neometano s radom, nakon osnivanja tvrtke, stranac mora pribaviti poslovnu dozvolu koju traži u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ukoliko osnivač tvrtke želi biti i zaposlenik tvrtke, tada mora pribaviti i dozvolu za rad koju također izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Dozvola za rad i boravak je rješenje Ministarstva unutarnjih poslova koje se izdaje na temelju godišnje kvote i izvan nje, a kojom se državljaninu treće zemlje odobrava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj. Ova dozvola se odobrava na temelju godišnje kvote i sljedećih uvjeta koji se prilažu zahtjevu:

 • ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru ili odgovarajući dokaz o radu
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva u Hrvatskoj

Zastupanje tvrtke koju je osnovao stranac

Kada stranac koji želi osnovati tvrtku u Republici Hrvatskoj odredi spektar djelatnosti kojima će se baviti njegova tvrtka, dužan je imenovati direktora tvrtke, odnosno odgovornu osobu koja će zastupati tvrtku. Ta osoba može biti sam osnivač tvrtke (stranac u RH), neki drugi stranac ili pak državljanin Republike Hrvatske. 

Otvaranje obrta

Osim trgovačkog društva, stranac u Republici Hrvatskoj može otvoriti i obrt. Za otvaranje obrta potrebno je ishoditi radnu dozvolu. Procedura za otvaranje obrta u Republici Hrvatskoj uvelike se razlikuje od procedure za otvaranje trgovačkog društva, odnosno poduzeća. Vrlo je važno u oba slučaja osigurati stručnu pomoć koju vam može nuditi poduzeče ProTax.

Ako dođe do zatvaranja obrta, sam postupak zatvaranja traje nekoliko dana, a prije konačnog zatvaranja potrebno je obaviti niz obračuna i ostalih knjigovodstvenih obveza. Samo za usporedbu, zatvaranje poduzeća je postupak koji se odvija na Trgovačkom sudu i traje do godinu dana, koliko je potrebno za prijenos imovine, kapitala i ostalih obveza poduzeća na fizičku osobu.

S obzirom da je obrt okarakteriziran kao poslovanje fizičke osobe, dohodak stranca za poreznu godinu utvrđuje se i prijavljuje sukladno propisima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom iz koje dolazi stranac.

Zaštita na radu u Republici Hrvatskoj

Zakonom se pak propisuju odredbe o sprječavanju ozljeda nastalih pri radu, profesionalnih bolesti te odredbe o očuvanju neometanog duševnog i tjelesnog razvoja djelatnika, zaštite žena od nepovoljnih čimbenika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje majčinstva, zaštite invalida, primjerenosti posla životnoj dobi djelatnika starije životne dobi i tako dalje. Pročitajte više o žaštiti na radu.

Objave iz iste kategorije:

Scroll to Top